koop tickets online

Charter voor ouders van de jeugdspelers

We vragen van onze jeugdspelers op en naast het veld steeds FAIR PLAY en RESPECT dus ook van de ouders. Immers, we kunnen van onze jeugdspelers geen onberispelijk gedrag verlangen indien de ouders zelf het voorbeeld niet (kunnen) geven.

De jeugdspelers krijgen voor de wedstrijd bepaalde opdrachten mee. Het is dan ook meer dan logisch dat de coaching gebeurt door de jeugdtrainer en niet door de ouders/supporters.

De Teamtrainer is bij eventuele problemen het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Niet onmiddellijk na de wedstrijd, maar enkele dagen later omdat een bezinningsperiode altijd een serener gesprek mogelijk maakt. Indien de trainer en de ouders er niet in slagen tot een vergelijk te komen, dan kan een afspraak worden gemaakt met de TVJO.

Jammer genoeg lopen de emoties tijdens jeugdwedstrijden soms hoog op. Negatieve wedstrijdresultaten leiden soms tot frustraties die afgereageerd worden op supporters van de tegenpartij, de scheidsrechter, de trainer en in extreme gevallen zelfs op de eigen aanhang. Verbaal proberen gelijk te halen lokt veelal een reactie uit die kan escaleren. Zorg liever voor een positieve sfeer (ook in de kantine na een nederlaag) en maak iedereen duidelijk dat een goede opleiding primeert op het behalen van een overwinning. Sportieve nederlagen zijn immers nooit persoonlijke mislukkingen.

Sociale media (Facebook, Twitter, enz..) zijn niet meer weg te denken uit de samenleving maar bij “ongepast” gebruik kunnen die het imago van de Jeugdacademie schade toebrengen. Wees dus steeds positief en werk daardoor mee aan een goede uitstraling van K.S.V. Cercle Brugge.

Agressief gedrag, scheldwoorden of racistische taal langs de zijlijn zijn totaal onaanvaardbaar.

Verwaarloos de studies van uw zoon niet en zorg voor een goede balans tussen school en sport.

Benadruk plezier en leg uw kind geen onnodige prestatiedruk op. Steun hen bij eventuele tegenslag of teleurstelling en relativeer goede en slechte prestaties.

Het is wenselijk om vakantieperiodes te plannen in functie van het voetbalseizoen. Vanaf U15 t.e.m. U18 is het evident dat de jeugdspeler vanaf de eerste tot de laatste training aanwezig is.

Leer uw kind om een gezonde levensstijl te hanteren (voldoende rust, voeding, enz.…). Voldoende slaap en een gezonde voeding vormen daarbij een belangrijk onderdeel van wat men de “onzichtbare” training noemt. Zie er bijgevolg op toe dat uw kind voldoende rust krijgt. Voor voedingsadvies kunt u terecht bij onze huisdiëtiste en gezondheidscoach: Charlotte Hoeman (http://www.runningandmore.be/voedingsadvies/)

Respecteer de verkeersluwe zone ter hoogte van het jeugdblok door gebruik te maken van de jeugdparking (ingang W2 via de Doornstraat).

Drie uur voor aanvang van een thuiswedstrijd van het A-elftal mogen zich omwille van veiligheidsredenen geen wagens meer bevinden op alle parkings. Als er dan jeugdwedstrijden zijn, dient uw wagen bijgevolg buiten de omheining van het Jan Breydelstadion geparkeerd te worden.

Zoals uit bovenstaande teksten blijkt, hecht de Jeugdacademie zeer veel belang aan normen en waarden. Het niet naleven van de vooropgestelde charters kan leiden tot sancties opgelegd door het Jeugdmanagement