koop tickets online

De Jeugdacademie streeft ook naar een goede verstandhouding met de ouders van de jeugdspelers. De taak van het Oudercomité bestaat vooral uit het geven van ondersteuning bij evenementen, georganiseerd door het Jeugdmanagement, maar ook als hefboom tussen de ouders en het Jeugdmanagement.

Regelmatig worden er overlegmomenten met het management voorzien waarbij eventuele voorstellen of opmerkingen van alle ouders besproken worden. 

Voorzitter: Hilde Derpoorter

Ondervoorzitter : Koen Behaeghe