koop tickets online

Reglement : Beker voor Duiveltjes 2019 – 2020

Dit Jaartornooi is voorbehouden aan de verenigingen die met een team 2°-jaars duiveltjes (geboren 2011 of later) zijn ingeschreven in de “Officiële Voetbalkalender “ van West-Vlaanderen.

Art 1 : De algemene reglementen van de K.B.V.B zijn van toepassing.
(Spelregels voor het jeugdvoetbal).

Terrein: 25m x 35m Doorlopende wissels
Doelen: 2m x 5m Geen buitenspel
Speeltijd: 4 x 15 Geen strafschop
Bal: maat 3 Vrije trap: altijd onrechtsreeks
  Zijlijn: intrappen of dribbelen


Er wordt gespeeld met vijf tegen vijf op één vierde van het terrein in de lengterichting. Slechts 9 spelers mogen op het scheidsrechtersblad ingeschreven worden. Iedere vereniging mag maar met één team inschrijven.

Art 2 : De spelers moeten geboren zijn in 2011 of later en moeten aangesloten zijn bij de K.B.V.B..

Art 3 : De spelers MOETEN hun "lidkaart van de K.B.V.B." of hun "identiteitskaart", voorzien van een recente foto, kunnen voorleggen. Zonder deze kaart mag de speler NIET worden opgesteld.  Overtredingen hiertegen worden bestraft met forfaitscore. De vereniging die deze kaarten (minstens 5) VOOR aanvang van de wedstrijd niet kan voorleggen mag de wedstrijd niet spelen en wordt uit het tornooi verwijderd.
Wie voor een speler over een attest beschikt om in een lagere categorie te mogen spelen moet dit attest bij het scheidsrechtersblad gevoegd worden.

Art 4 : Tot en met de KWARTFINALES moet de thuisploeg de wedstrijd aanvragen bij het PROVINCIAAL SECRETARIAAT als VRIENDENWEDSTRIJD. De aankondiging van de wedstrijden moet worden gedaan via www.footbel.com en moet de juiste plaats van het terrein vermelden.

Art 5 : De wedstrijden worden normaal gespeeld op de 3de woensdag van de maand om 18u00. (zie “Praktische Schikkingen"). Dit aanvangsuur mag in onderling akkoord worden gewijzigd mits de wijziging VOORAF is medegedeeld aan de inrichters (per e-mail).

Art 6 :De halve finales, de wedstrijd voor de 3de en 4de plaats en de finale worden door de inrichters zelf volledig georganiseerd. Die wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van Cercle.

Art 7 : Het digitale wedstrijdblad, die kan worden afgeprint, moet er bij een voorbehoud, een copie hiervan aan de inrichters worden overgemaakt.

Art 8 : Wanneer de stand na de reglementaire speeltijd gelijk is wint het team dat de MEESTE HOEKSCHOPPEN werd toegekend. Als ook dit aantal gelijk is, worden 5 strafschoppen genomen. Bij gelijke stand na de strafschoppen wordt doorgegaan, één voor één tot er een winnaar is. Er moeten altijd een gelijk aantal strafschoppen gegeven worden. De strafschop wordt op 8 meter van het doel genomen.

Art 9 : De thuisploeg moet het resultaat van de wedstrijd ONMIDDELLIJK  mededelen via telefoon of e-mail aan de inrichters.

Lammens Pïerre                        0472-246871           lammenspierre@hotmail.com
Jacques De Jonckheere             0492-658756           j.de.jonckheere@telenet.be
Joseph Claeys                          0473-937921           joseph.claeys@skynet.be

Art 10 : De thuisploeg moet zelf een scheidsrechter aanduiden, die op de hoogte is van de spelreglementen en die naast het bijhouden van de score tevens het aantal hoekschoppen moet noteren. Wanneer eventueel geen scheidsrechter aanwezig is, mag de bezoekende ploeg een scheidsrechter aanduiden.

Art 11 : Een team dat een wedstrijd wil spelen “onder voorbehoud” kan dit voorbehoud aantekenen voor, tijdens of na de wedstrijd en moet de inrichters hiervan op de hoogte brengen. Op basis hiervan en na het bekijken van het voorbehoud op het scheidsrechtersblad zullen de inrichters een beslissing nemen.

Art 12 : Een ploeg die zonder reden niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip verliest de wedstrijd met forfaitscore.

Art 13 :In geval dat de wedstrijd wegens slechte weersomstandigheden wordt afgelast wordt deze match automatisch verschoven naar de eerstvolgende woensdag met hetzelfde aanvangsuur, maar "moet opnieuw worden aangevraagd" bij het PROVINCIAAL SECRETARIAAT.. De thuisploeg verwittigt meteen de bezoekende ploeg alsook de inrichters van het tornooi.

Art 14 : De doelman mag de bal NOOIT intrappen uit de handen, hij moet de bal ingooien, in dribbelen of intrappen van op de grond. Zo leren de doelmannen mee voetballen en al voetballend uitverdedigen.


In naam van CERCLE BRUGGE K.S.V. zijn de verantwoordelijken:Pierre Lammens, Jacques De Jonckheere en Joseph Claeys