koop tickets online

Sommige mutualiteiten (CM, Bond Moyson, Partena, Onafhankelijk ziekenfonds) betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. De aanvraag hiervoor gebeurt via een aanvraagformulier dat ingevuld en ondertekend moet worden door de Vereniging. Het document kan op onderstaande tijdstippen ter ondertekening voorgelegd worden aan de Jeugdsecretaris (Dylan Vanhaeren of Johan Mestdagh) in de Groene Bron (1e verdiep):

  • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13h00 tot 17h00.
  • Zaterdag van 10h00 tot 13h00.