koop tickets online

Reglement : Beker voor Duiveltjes 2022 – 2023

Art 1 : De algemene reglementen van de K.B.V.B zijn van toepassing.
(Spelregels voor het jeugdvoetbal).

Terrein: 25m x 35m Doorlopende wissels
Doelen: 2m x 5m Geen buitenspel
Speeltijd: 4 x 15 Geen strafschop
Bal: maat 3 Vrije trap: altijd onrechtsreeks
Fairplay: handen schudden
voor en na de wedstrijd
Zijlijn: intrappen of dribbelen
  Doeltrap: intrappen of dribbelen


Er wordt gespeeld met vijf tegen vijf op één vierde van het terrein in de lengterichting. Slechts 9 spelers mogen op het scheidsrechtersblad ingeschreven worden. Iedere vereniging mag maar met één team inschrijven.

Art 2 : De spelers moeten geboren zijn in 2013 of later en moeten aangesloten zijn bij de K.B.V.B..

Art 3 : De spelers MOETEN hun “lidkaart van de K.B.V.B.” of hun “identiteitskaart” voorzien van een recente foto, kunnen voorleggen.  Zonder deze kaart mag de speler NIET worden opgesteld.
Overtredingen hiertegen worden bestraft met forfaitscore. De vereniging die deze kaarten (minstens 5) VOOR aanvang van de wedstrijd niet kan voorleggen mag de wedstrijd niet spelen en wordt uit het tornooi verwijderd. Wie voor een speler over een attest beschikt om in een lagere categorie te mogen spelen moet dit attest bij het scheidsrechtersblad gevoegd worden.

Art 4 :t De thuisploeg moet de wedstrijd aanvragen bij het PROVINCIAAL SECRETARIAAT als VRIENDENWEDSTRIJD. De aankondiging van de wedstrijden moet worden gedaan via www.footbel.com en moet de juiste plaats van het terrein vermelden.

Art 5 : De wedstrijden worden normaal gespeeld  op een woensdag om 18.00u. Dit aanvangsuur mag in onderling akkoord worden gewijzigd mits de wijziging VOORAF is medegedeeld aan de inrichters (per mail). 

Art 6 : De kwartfinales, halve finales,  en de finales worden door de inrichters zelf volledig georganiseerd. Die wedstrijden worden gespeeld op de terreinen van Cercle Brugge.

Art 7 : Het wedstrijdblad moet van WITTE kleur zijn en bij een voorbehoud, moet  een copie aan de inrichters worden overgemaakt. 

Art 8 : Er zijn heen- en terugwedstrijden.. Na de returnmatch wordt de winnaar aangeduid via de “goal average.”.Als dit aantal gelijk is worden er 5 strafschoppen genomen. Bij gelijke stand na de strafschoppen wordt doorgegaan, één voor één tot er een winnaar is. Er moeten altijd een gelijk aantal strafschoppen gegeven worden. De strafschop wordt op 8 meter van het doel genomen.

Art 9 : De thuisploeg moet het resultaat van de wedstrijd ONMIDDELLIJK mededelen via telefoon of e-mail aan de inrichters.

 

Art 10 : De thuisploeg moet zelf een scheidsrechter aanduiden, die op de hoogte is van de spelreglementen en die naast het bijhouden van de score tevens het aantal hoekschoppen       moet noteren. Wanneer eventueel geen scheidsrechter aanwezig is, mag de bezoekende ploeg een scheidsrechter aanduiden.

Art 11 : Een team dat een wedstrijd wil spelen “onder voorbehoud” kan dit voorbehoud aantekenen voor, tijdens of na de wedstrijd en moet de inrichters hiervan op de hoogte brengen. Op basis hiervan en na het bekijken van het voorbehoud op het scheidsrechters-blad zullen de inrichters een beslissing nemen.

Art 12 : Een ploeg die zonder reden niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip verliest de wedstrijd met forfaitscore en kan niet in aanmerking komen voor het spelen van de bij ronde. In dit geval zal door de inrichters geloot worden tussen de ploegen die NIET uitgeloot zijn voor het spelen van de bij ronde om als nog de vrijgekomen plaats in de bij ronde in te nemen.   

Art 13 : In geval dat de wedstrijd wegens slechte weersomstandigheden wordt afgelast wordt deze match automatisch verschoven naar de eerstvolgende woensdag met hetzelfde aanvangsuur, maar “moet opnieuw worden aangevraagd” bij het PROVINCIAAL SECRETARIAAT. De thuisploeg verwittigt meteen de bezoekende ploeg alsook  de inrichters van het tornooi.

Art 14 : De doelman mag de bal NOOIT intrappen uit de handen, hij moet de bal ingooien, in dribbelen of intrappen van op de grond. Zo leren de doelmannen mee voetballen en al voetballend uitverdedigen.

 

In naam van CERCLE BRUGGE K.S.V. zijn de verantwoordelijken :

 Pierre Lammens, Jacques De Jonckheere en Joseph Claeys